[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

#5310: Haitian Creole D-base Index (fwd)From: E Vedrine <evedrine@hotmail.com>           ELECTRONIC D-BASE INDEX
       'Dizan Rechèch Ak Piblikasyon Kreyòl (1990-2000)':
        http://hometown.aol.com/mit2haiti/Dizan.htm

A complete bibliography of Védrine's works on Kreyòl, the language of Haiti 
-
      Articles, books, comments, interviews & dissertations


[Note: Resources for Haitian Bilingual Programs, Research on Haitian Creole 
(Language & Literature), Creole Studies & Linguistics]

            © Emmanuel W. Védrine,
              Chief Editor of
          E. W. VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
             evedrine@hotmail.com


          HC = Haitian Creole, Kreyòl
A-
A non-flying 'zozo' in a 19th Century HC poem.
A Short bibliography of dissertations related to Haiti.
A Community Writing Workshop.
A short bibliography on the literary works of Felix Morisseau-Leroy.
A Short Bibliography Of Publications Related to Haitian Creole. Orthography.
A panorama of Haitian Indian Civilization.
A representative (???) creole (+).
A new dictionary on HC. [ ]
A representative (???) creole sample via Franketienne.
Acronyms in HC.
Adieu to a creolist.
Adieu to Pradel POMPILUS (one of the top Haitian linguists / crolists).
Aktivite 'Massachusetts Haitian Artists Assembly' nan Boston'. 18 me 1998...
Akwonim ak kreyolizasyon.
Ale nan kolèj: pwoblèm ak solisyon.
Ann pale Kreyòl & Basic HC course.
Ann aprann plant nou yo.
Anthologie De La Littérature Créole Haitienne.
Antigòn, yon ti apèsi sou yon pyèsteyat klasik Felix Morisseau-Leroy kouche 
sou papye nan lang kreyòl la.
Atelier du 25 février 2000.
Authors & Periodicals (research on HC).
Ayibobo! for Morisseau-Leroy (poetry).
Ayiti, yon peyi ravaje nou dwe sispann detwi.
Ayiti ak destriksyon anviwonnman an.

B-
Bibliography (HC).
Bilingual text (HC / English).
Bon Nouvèl / Good news.
Book review: Haitian Proverbs.
Book on HC (by Dominique FATTIER).
Book on medical plants in Haiti.
Books on creole languages + more.
Books on creole languages.


C-
C.I.D.I.H.C.A, Haiti Progrès, T.N.H / Web (research on Haiti).
Can a ?ZoZo' fly?.
Carrie Paultre & his works on HC.
Carrié PAULTRE (1924 - 1999).
Chita koze sou alfabetizasyon.
Chita-pale ak Dr. Morel Berthol, Tony Jean-Jacques sou ide pou kreye yon 
'High School' Ayisyen prive nan Boston.
Chita-pale ak Orèsjozèf sou ekran Tele Kreyòl sou 'devlopman materyèl 
edikatif pou Ayisyen'.
Claire Lefebvre's new book Creole Genesis.
Classes in Creoles [n +].
Classes in HC at Indiana University.
Closing gaps in Kreyòl (HC).
Colloque international sur la politique linguistique / nouveaute.
Comment on the words 'milat / mulatre.
Compilation of Haitian Creole articles appeared in 'Le Petit Samedi Soir'.
Conference: Haiti: Exploding the Myths.
(The) Creole Institute Publications.
Creole Web Pages.
Creole Studies (Bibliography).
Creole Day Celebration.
Creole Bibliography Research (call for documents).
Creole Studies (comments / critics needed).
Creolization of 'acronyms' in HC.

D-
D.P. M-Kanntè (play).
D.P.M-Kanntè (pyèsteyat).
D.P.M.-Kanntè: yon pon ant fiksyon ak reyalite.
DeGraff @ UMass-Boston.
Dekolonizasyon lengwistik e kiltirèl.
Di yon vèb tire yon kont. (riddles).
Dialectal variations in HC and the reality behind it.
Dialectal variations in HC...
Dictionary Of Haitian Creole Verbs With Phrases And Idioms.
Dictionary Of Haitian Creole Bibliography.
Dis powèm sou lanati.(poetry).
Dokiman sou Ayiti / Documents on Haiti.

E-
E. W. Védrine Kreyòl lessons for beginners.
Earliest records of Atlantic creoles.
Earliest records (n+).
English in Kreyòl (#2).
English in Kreyòl.
Entelektyèl Komokyèl (pwezi).
Entèvyou televize ak 'Inspiration Ministry'. 1992, 1993
Èske se kreyòl la k ap maltrete fanm ayisyèn oubyen kèk Ayisyen k ap 
maltrete yo?.
Èske gen vrè kritik literè ki fèt nan literati ayisyèn san patipri?.
Èske n dwe kreyolize non yo lè n ap ekri?.
Estrateji pou REKA (Rezo Entènèt Kreyolis Ayisyen) bouje.

F-
Fanm dyanm nan literati kreyòl.
Fè rechèch: pwoblèm ak solisyon pou elèv ayisyen Ayiti e Ozetazini.
FLACSO (Faculatad Latinoamericana de Ciencias Sociales - D.R).
For further research on Kreyòl.
For a last look at the Kreyòl (HC) orthography (#3).
For research on HC .
For a last look at the Kreyòl (HC) orthography (#3)
Fowòm Kreyòl
Free editing in Haitian Creole (Kreyòl).
Free subscription / abònman gratis ti cheri.
French / Kreyòl & Politics (Haiti).
French based creoles.

G-
Grafi kreyòl la an revi (premye pati).
Grafi kreyòl la an revi (dezyèm pati).
Gramè Kreyòl Védrine, yon entèvyou ak otè a.
Gramè Kreyòl Védrine. (Védrine's grammar of Haitian Creole).
Granmoun's reaction to a Kreyòl (HC) article.

H-
Haiti Lumière (newspaper / jounal).
Haiti Superweb... + research on Kreyòl.
Haitian Studies / Web.
Haitian Creole Bibliography.
Haitian Creole and the 'normalization' issue.
Happy Creole Day!
HC: sounds and orthography.
HC Dictionary Of Synonyms.
HC orthography .
HC newspapers / articles on Kreyòl.
HC grammar.
HC and the 'normalization' issue.
HSA Conference (West Palm Beach).

I-
Ide pou kreye yon 'High School Ayisyen' prive nan Boston. (debate).
In Gramè Kreyòl Védrine (1996), pp. 312-319.
International Creole Day (celebration).
International Creole Day.

J-
Jou pa ou (poetry in HC)
Jou pa ou. (pwezi).
Just released! / Apenn soti! / Vient de paraitre!

K-
Kèk pwen pou moun k ap ekri.
Kèk plant kreyòl ak yon yo an laten.
Kèk mo, fraz, espresyon ki parèt nan seri 'Lang manman nou' ak Mango 
Dyesifò.
Kèk mo nouvo.
Kèk son nan lang kreyòl la ak kòmantè sou òtograf li.
Kèk kesyon pou ouvè deba sou pwoblèm edikasyon Ayiti.
Ki wòl kreyolis yo ak 'près ekri a' nan zafè 'grafi kreyòl la' ?..
Ki fiti jenès la Ayiti?.
Kilè yon refòm tout bon vre nan pwoblèm lekòl Ayiti?.
Kilti Lakay (Books).
Kisa n ka fè pou ede Ministè Edikasyon Nasyonal Ayiti?.
Kolòk Lengwistik Ayiti (HC) #2
Kolòk Entènasyonal Pou Politik Lengwistik An Ayiti.
Konbit kreyòl pou sekle jaden rechèch (ed. #2).
Kote kochon kreyòl nou yo? (pwezi).
Koupdimonn 1998: yon rèv enkwayab pou Lafrans.
Koze Lanmou I & II. (poetry).
Koze lanmou. (poetry).
Kreyòl publications at Bon Nouvèl.
Kreyòl Bibliography.
Kreyòl words.
Kreyòl Radio Programs (via internet).
Kreyòl senplifye.
Kreyòl, Fransè, Anglè: kilès ki towo a Ayiti?
Kreyòl magazine.
Kreyolity in Literature and Education.
Kreyolizasyon (2zyèm edisyon).
Kreyolizasyon lye jewografik Ayiti.
Kreyolizasyon (HC).
Kreyolizasyon ak varyasyon (dyalektal).
Kri pou Liberasyon. (poetry).
Kritik Ak Rechèch Sou Pwovèb Ayisyen: revizyon e edisyon 100 pwovèb 
ayisyen....
100 Kesyon ak repons pou Ekzamen Sitwayènte Amerikèn (civics).

L-
Lago ak lavi. (pwezi).
Lago ak Lavi. (poetry in HC).
Lavoum pou yo! (poetry in HC).
Lavoum pou yo!. (pwezi).
Le pargne noir', istwa afriken Bernard Dadié rakonte: yon adaptasyon kreyòl 
Magda....
Lè Ayiti va defransize pou l kreyolize.
Learning HC (info for speakers of Spanish).
Legal status of creoles (Védrine) #2
Lekòl an Ayiti, yon pwoblèm total-kapital. Haïti Courrier. Vol.1, #6. avril 
1992.
Leksik ak Filoloji: ekzanp devlopman kèk mo ak fraz.
Leksik & Filoloji .
Leksik ak Etimoloji: yon ti rale sou mo 'bòlèt' .
Lèt dekachte an repons a lèt msye Guy Antoine lan: 'How Stella could get her 
groove back'.
Lèt dekachte pou Msye Lunique Geffrard (editè 'Haitian American News').
Lèt pou gwoup REKA.
Lexicon & Etimology (HC).
Linguistic document (2).
Lionel HOGU /'Kolòk Lengwistik Ayiti (HC).
Litani yon machann. (pwezi).
Lomeyans pou Mapou. (pwezi).


M-
Machin kreyòl Vilsen an ap double lòt.
Manman, pa ban m tete ankò. (pwezi).
Manyèl Seminè Kreyòl Pou Anseyan Ayisyen. (Manual for Teachers of Haitian 
Creole).
Marker in HC (part II).
Markers in Haitian Creole (HC).
Materyèl edikatif pou Bileng Ayisyen.
McConnell ak Eugene Swain Jr...
Men l anlè a l ap vini (short story). Orèsjozèf Publications.
Mo kreyòl.
Mo nouvo an kreyòl: chenjanbe.
Mo kreyòl / HC words / Palabras en Kreyòl.
Mo nouvo: konpitè.
Morisseau-Leroy & Kreyòl.
Mòtorat. (pwezi).
Mwa Fevriye... (essay in HC by Joseph Sauveur Joseph).

N-
N ap aprann pwovèb Ayisyen. (proverbs).
Nan pwovens (poetry in HC).
Nan pwovens. (pwezi). Bon Nouvèl, #36. janv. 1998..
New book on Haiti (with sections on HC).
New Linguistic Book (creole studies).
Nòmalizasyon' Ak 'Leksik' (HC).
Nos incertitutudes, yon chita-pale ak otè a: Dalla Pierre.
Nòt Pou Laprès / K.I.P.K.A.A.
Nòt pou kreyòl bouje.
Notes on pedagogy (HC).

O-
Ofisyalite Kreyòl / Legal status of HC.
On HC Dictionaries.
On HC orthography.
On ?HC Grammar'.
Online Research (HC).
Òtograf kreyòl la.

P-
Paj Powetik (Poetry).
Pajwè b kreyòl.
Patwa versus patois.
Pawoli nan yon roman Pauris Jean-Baptiste, 'Peyi Zoulout'.
Pèp ayisyen an 1990. (pwezi).
Petit Lexique Du Créole Haïtien. (historical linguistics).
Peyi Zoulout (HC novel by Pauris Jean-Baptiste).
Peyi m rele Ayiti.(historical essay).
Pidgins and Creoles in Education [#2].
Plan pou devlope ti lekòl kominote Ayiti.
Please stop this! [n+]. .
Poetry in HC.
Poetry Reading (Kreyòl / English).
Poetry in Haitian Creole.
Postings in Haitian Creole (HC).
Pou restriktire lekòl Ayiti.
Premye rankont ak Eddy Le Phare. ('Lèt ak Kilti'). fev. 1996.
Premye rankont ak Féquière Vilsaint sou antèn Haiti Diaspo Inter.
Premye rankont ak Pè Ati (former host of 'Tandèm Pawoli Kreyòl').
Pwogrè nan Lang Kreyòl .
Pwojè Otograf 2000 La (on HC orthography).
23 Poèmes en français et en haïtien.
20 Powèm Ayisyen...
16 Pwen 16 pwen... (political text in HC).


R-
Rankont ak Serge Claude Valmé sou antèn 'Vwa Lakay' pou diskite sou zèv 
powetik...
Rankont ak Orèsjozèf sou antèn Vizyon 2000. 1995.
Rankont ak Roro Jan sou antèn Paj Istwa Dayiti.
Rankont ak Emmanuel René sou antèn Ayiti Fokis.
Rankont ak Gerathel Théodore sou antèn Ayiti Fokis.
Raphael Confiant & Creolité.
Rare documents on HC.
Re: ST FORT on HC.
Re: I need info on Louisiana French Creole.
Re: Endangerment of Creole Languages.
Re: Pidgins and Creoles in Education [#2].
Reaction to a Kreyòl (HC) article.
Reality & fiction in Franketienne's Pèlen Tèt.
Rechèch elektwonik / Online research.
REKA: yon fowòm kreyòl an revi.
Research on Haiti &Kreyòl (online).
Research on HC / Rechèch sou kreyòl.
Respè pou Fanm Ayiti Tonma (pwezi). Libète, #293. Port-au-Prince. 27 me 
1998..
Respè... (poetry in HC).
Rèv mwen pou demen. (pwezi).
Review of REKA, a Kreyòl forum (HC).
Revizyon e edisyon 100 pwovèb ayisyen nan You can learn Creole, zèv H. 
Ormonde.
Rezime de rankont ekriven ayisyen nan Boston.
Rilaks (poetry in HC).

S-
Se kreyòl mwen pale. (pwezi). Kreyòl Connection. 1997..
Season of drought in Haiti. (novel).
Selected books (HC) #2.
Sezon Sechrès Ayiti (novel in HC).
Sezon sechrès Ayiti. (novel).
Simplifying written Kreyòl (HC).
Sipòte 'Libreri Mapou' se epapiye kilti ayisyèn nan Ozetazini.
Some problems in creole studies.
Some Creole plants and their names in Latin
Some theses and dissertations on or related to Kreyòl, the language of 
Haiti.
Soukous lavi (poetry in HC).
Spanish creole in the world.
St Fort on HC.
Standardization of HC: issues & comments.
Standardization & Lexicon (HC).
Standardizing Kreyòl (HC) reaction #2.
Standardizing Kreyòl (HC)- reaction.
Stories in Kreyòl.
Story in HC.
Sylvain-Comhaire & Kreyòl Literature.


T-
Tantativ pou ekri ?diksyonè kreyòl'.
Tèm pou ouvè diskisyon sou ?pedagoji' nan milye ayisyen'.
Ten years of research & publication on (ed.#2).
The influence of English on HC.
The use of se and ye in HC.
The Haiti Superweb Directory.
Theses / Dissertations on Haitian Creole.
Thesis / Dissertation on HC (R. Fournier).
Thesis on Kreyòl.
Ti kòmantè sou 'diksyonè kreyòl'. (2nd. ed.).
Ti istwa kreyòl : Short stories in Haitian Creole.
Ti lèt ale-vini ki al jwenn kreyolis yo sou granchimen savwa a.
Ti lèt vayevyen ki al jwenn kreyolis yo sou granchimen savwa a.
Toward the standardization of HC.
Transpòtasyon an Ayiti (pwezi).
Trilingual Haitian Journal of political and literary studies.
Twin verbs or 'vèb marasa' in HC.

U-
Un stylo international. (poetry).

V-
Varyasyon dyalektal an kreyòl ayisyen.
Varyasyon dyalektal nan lang kreyòl la Ayiti ak reyalite dèyè l (2nd. ed.).
Varyasyon dyalektal an kreyòl ayisyen.
Védrine online (research on HC).
Védrine's last comments on language issue in Haiti for 1998.
Védrine's Grammar of Haitian Creole.
Vid ki merite konble nan lang kreyòl la. (2nd. ed.).


W-
Writing Kreyòl (HC) & Sociolinguistic.
Writing HC Dictionaries (#2).


Y-
Yon koudèy sou pwoblèm lekòl Ayiti.
Yon koudèy sou 'Nòmalizasyon' ak 'Leksik'.
Yon Jounen Entènasyonal Kreyòl nan Boston.
Yon chen malveyan» (short story).
Yon premye rankont ak Yvon Lamour sou antèn Radyo Liberasyon.
Yon entèvyou ak Jan Mapou sou D.P.M.-Kanntè .
Yon chita-pale ak Widneer Jean-Michel sou antèn 'Radyo Choukoun Inivèsèl'.
Yon chita-pale ak Jan Mapou. Miami (Haitian Radio Network). jiyè. 1996.
Yon chita-pale ak Serge Claude Valmé sou premye seminè kreyòl E. W. 
Védrine...
Yon rankont ak David Cangé sou ekran Tele Dyaspora pou diskite sou Gramè 
Kreyòl Védrine
Yon rankont ak Serge Claude Valmé pou diskite sou Gramè Kreyòl Védrine...
Yon premye rankont ak David Cangé sou ekran Tele Dyaspora. otòn 1995.
Yon rankont ak Eddy Le Phare pou diskite sou Gramè Kreyòl Védrine.
Yon chita-tande ak Kaptenn Koukourouj (Michel-Ange Hyppolite).
Yon Jounen Entènasyonal Kreyòl nan Boston ['Anba Tonèl Lakay'].
Yon premye rankont ak Roody Barthèlemy.
Yves Dejean answers 15 questions on HC.
Yves Dejean on the ?HC orthography'.
Yves Dejean & HC.


            (Annex /Anèks)
       CREOLE WEB PAGES | PAJWÈB KREYÒL

AHAD
ahad-kreyol.org/Newsletter/Number18/k_testimony.htm

CREOLE TRANS
creoletrans.com/

CREOLIST
listserv.linguistlist.org/archives/creolist.html
www.ling.su.se/Creole/

DEGRAFF
web.mit.edu/linguistics/www/degraff.home.html

EDUCA VISION
www.educavision.com

E. W. VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
hometown.aol.com/mit2haiti/Dizan.htm
hometown.aol.com/mit2usa/Vedrine-MIT2.htm)

FACULTE DE LINGUISTIQUE APPLIQUEE (Haiti)
refer.org/haiti_ct/edu/ueh/linguis/linguis.htm

HAITIAN STUDIES PROGRAM 
site.www.umb.edu/forum/1/Haitian_Studies/res/web_pages/overview.html

HAITIANA PUBLICATIONS
haitiglobalvillage.com

INSTITUT D'ETUDES CREOLES ET FRANCOPHONES
lpl.univ-aix.fr/iecf

KREYÒL: LANG PEYI DAYITI
angelfire.com/ky/LeCorde/kreyol.html

KREYÒL PARA LOS HISPANOHABLANTES
sagrado.edu/comweb/kreyol/menu.htm

MASON INTEGRATED TECHNOLOGIES Ltd (MIT2)
hometown.aol.com/mit2usa/Index2.html

POTOMITAN
egroups.fr/group/potomitan

REZO ENTÈNÈT KREYOLIS AYISYEN (REKA)
www.kreyol.org

SICRAD / KOMÈ
rehred-haiti.net/membres/crad/sicrad/index.html

SCHOENHOF'S FOREIGN BOOKS
schoenhofs.com

TANBOU
www.tanbou.com/1199Resources.htm

THE CREOLE INSTITUTE (Indiana University)
php.indiana.edu/~valdman/

WINDOWS ON HAITI (your key word: ?creole')
windowsonhaiti.com
windowsonhaiti.com/reka


Courtesy of
E. W. VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
P.O.B 255110
Dorchester, MA 02125-5110 (U.S.A)

_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

Share information about yourself, create your own public profile at 
http://profiles.msn.com.