[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

7064: Re: 7053: proverb (fwd)From: Yvon Lamour <Yvon_Lamour@cps.ci.cambridge.ma.us>

Here are a few I can think of:

1. Yon sèl dwèt pa manje kalalou.

2. Grate men m, m'a grate do w.

3. Bourik fè pitit pou do l repoze.

4. Dan ak lang konn mòde.

5. Vwazinay se fanmi.

Enjoy,

Yvon