[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

7068: Teaching materials for Haitian Bilingual (fwd)From: E Vedrine <evedrine@hotmail.com>


SOME ONLINE TEACHING MATERIALS FOR HAITIAN BILINGUAL PROGRAMS & RESEARCH ON 
KREYOL

(To access: 1. Click on http://kreyol.org 2. Then on "Fowòm ayisyen" .3. on 
"Sant rechèch la" .4. Type "Vedrine" in the 'Bouske'[search] box to 
download)

© 2000, 2001 by E. W. Vedrine (1st.ed)

1  Batay Ouvriye Ayisyen Ayiti (Yanick Etienne)
2  Bilten papiyon', 'rekontaj'
3  Dekolonizasyon lengwistik e kiltirèl
4  Dictionary Of Haitian Creole Bibliography (manuscript)
5  Dokimante Ayiti
6  D.P.M-Kanntè': yon pon ant fiksyon ak reyalite
7  Endèks Bazdone Elektwonik Sou Kreyòl Ayisyen
8  Entelektyèl komokyèl (poetry)
9  Èske n dwe kreyolize non yo lè n ap ekri
10 Estrateji pou REKA (Rezo Entènèt Kreyolis Ayisyen) bouje
11 Fanm dyanm nan literati kreyòl
12 Fanm ki mouri a (short story)
13 Gen espwa toujou: Lavalas 3, Konvèjans 0
14 GRAMè LANG KREYòL LA
15 Jou pa ou (poetry)
16 Kèk plant kreyòl ak non yo an laten
17 Ki fiti jenès la Ayiti?
18 Kisa n ka fè pou ede Ministè Edikasyon Nasyonal Ayiti?
19 Kolòk Entènasyonal Pou Politik Lengwistik An Ayiti
20 Komantè sou 'imel', 'kouryèl' e 'mel'
21 Konbit kreyòl pou sekle jaden rechèch ('pawoli')
22 Kote kochon kreyòl yo? (poetry)
23 Koupdimonn 1998: yon rèv enkwayab pou Lafrans
24 Kreyòl senplifye
25 Kreyolizasyon lye jewografik Ayiti
26 Lago ak Lavi (poetry)
27 Lavoum pou yo (poetry)
28 Lè Kreyòl Kenbe W ... entèvyou SICRAD ak E. W. Védrine (interview)
29 Leksik ak Etimoloji: yon ti rale sou mo "bòlèt"
30 Leksik ak Filoloji : ekzanp devlopman kèk mo ak fraz
31 Leksik kreyòl: yon modèl
32 Liv an / sou kreyòl ki disponib nan Libreri Bon Nouvèl
33 Mizisyen, atis nou yo
34 Mo kreyòl
35 Nan pwovens (poetry)
36 Nouvo diksyonè k an rapò ak Etid Kreyòl & lang fransè a Ayiti (A.V.Chery)
37 Òtograf kreyòl la
38 Patisipasyon nan fowòm REKA lò sa bon, lò sa pa bon
39 Pawoli nan yon woman Pauris Jean-Baptiste, 'Nan Peyi Zoulout'
40 Pèp ayisyen an 1990 (poetry)
41 Peyi m rele Ayiti" (history of Haiti)
42 Pou restriktire lekòl Ayiti
43 Pratik Restavèk an Ayiti ak Responsabilite Endividyèl
44 16 Pwen pou ede Ayiti bouje
45 Prigad ak dokiman sou entènèt la
46 Rapwochman 2 kreyòl a baz fransè (kreyòl senlisyen ak kreyòl ayisyen)
47 Rechèch sou pwovèb ayisyen
48 Refleksyon Sou Jounen Kreyòl 2000
49 REKA: yon fowòm kreyòl an revi
50 Rekèt k al jwenn ekriven / chèrchè
51 Remèsiman Kominote Kreyòl Monreyal (Joseph Sauveur Joseph)
52 Respè pou Fanm Ayiti Tonma (poetry)
53 Rèv mwen pou demen (poetry)
54 Sezon sechrès Ayiti (novel)
55 Sou "gramè kreyòl"
56 Sou pwoblèm 'Anviwonnman' Ayiti
57 Swè m pou eleksyon dimanch yo Ayiti
58 Tantativ pou ekri diksyonè kreyòl
59 Teknoloji pou lang kreyòl
60 Tèm pou ouvè diskisyon sou 'pedagoji' nan milye ayisyen
61 TI Kòmantè sou DIKSYONè KREYòL"
62 Tout sa w bezwen sou kreyòl (ayisyen)
63 Transpòtasyon an Ayiti (pwezi)
64 Varyasyon dyalektal nan lang kreyòl la Ayiti ak reyalite dèyè l
65 Vid ki merite konble nan lang kreyòl la
66 Wòl nou anvè timoun yo etan paran, edikatè
67 Yon chen malveyan (short story)
68 Yon koudèy sou "nòmalizasyon" ak "leksik" kreyòl ayisyen
69 Yon nouvo liv (sou Etid Kreyòl) nan wout
70 Yves Dejean pote limyè sou òtograf la
71 Zafè 'koulè' sa a, nou dwe pran san n pou n analize l

Courtesy of
E.W.VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
P.O.Box 255110
Dorchester, MA 02125-5110 (U.S)


_________________________________________________________________
Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com