[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

#252: Stories in Kreyol (fwd)From: Emmanuel W. Vedrine <evedrine@hotmail.com>

STORIES IN KREYOL (Collection: Sanmba)
Les Editions du CIDIHCA. Montreal

CIDIHCA
359 rue St-Pierre, 1e étage
Montréal, Québec. H2Y 2L9
Tél: (514) 845-6218
Fax: (514) 845-6218
edition@cidihca.com

Note: Teaching materials for elementary and middle school level, Teaching 
materials for Haitian Bilingual and learners of Kreyol]

Stories include:

[Ann louvri je nou ann louvri lespri nou?, Ayayay, Byen konte mal kalkile, 
De bon kamarad, Frè Byen ek Frè Mal, Goumandiz Ti Woz, Istwa Abèy ak Gèp, 
Istwa chat mawon nan peyi tè glise, Istwa de zanmi: Pan ak Kòk, Istwa Fèben, 
Istwa Malfini k ap fè ravaj, Istwa Ti Jozèf, Istwa yon amatè batiman, Istwa 
yon gran abitan, Kijan m sezi, Kòmè Ti Poul ak Konpè Ti Chat, Konpè Mimi ak 
Ti Poul, Konsyans, Latè se richès  Lè w gen twòp lanbisyon, Linyon fè lafòs, 
Mache chèche pa janm dòmi san soupe, Mango Dayiti, Mezanmi enjistis se pi 
gwo bagay, Mizè yon ti bourik, Nou tout nan ka, Nou tout se moun, Poul ak 
Ravèt, Premye Janvye ann al fete, Ranje kouvè, Respè pou plant yo, Sa rive, 
Safira, Man Zabira ak Mètrès Lasirèn, Simityè bòlèt, Sitadèl, Ti Jak pa 
renmen lekòl, Ti Pòl ak Yòl., Tonton malad nan kè, Yon cheval blan san parèy
Yon ti kabrit mèg, mèg? Bèèèèè?, Yon wi ki konn monte mòn, Zafè Bourik]

* Courtesy of
E.W.VEDRINE CREOLE PROJECT, Inc.
evedrine@hotmail.com


_______________________________________________________________
Get Free Email and Do More On The Web. Visit http://www.msn.com