[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

6209: www.photo.nl - update: The Book Of The Dead (fwd)
From: rob.huibers@inter.nl.net

(English text below)

. . . The Book Of The Dead . . . . op www.photo.nl
Begraafplaatsen, graven, ceremonies, beelden van de dood uit acht landen,
van een uitbundig voedoe feest in Haiti tot het droevige einde van een
Afghaanse moedjaheddien. Twaalf zwartwit foto's van Rob Huibers.
Op http://www.photo.nl/

. . . The Book Of The Dead . . . . on www.photo.nl
Cemeteries and ceremonies, images of death from eight countries, varying
from an exuberant voodoo feast in Haiti to the sad end of an Afghan
mujaheddeen. 12 B&W photographs by Rob Huibers.

On http://www.photo.nl/