[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

#1775: pont rouge (fwd)
From: oloffsonram <oloffsonram@globelsud.net>

i spent midnight the 31st of december on pont rouge...pont rouge is 
where dessalines was ambushed and killed...we (ram) were also there on 
october 16th and the committe kartier asked us to come back on the 31st 
for a free concert...it was a wonderful night of music and dance...the 
song which seemed to garner the most enthusiasm went like this:

1st verse:  jacomel, ki ginyin leta
       ginyin leta minis zaka nan poin jistis o
       prete'm yon chaise pou'm chita pou'm gade yo
       peyi yo pou yo
       ya fe sa yo vle

2nd verse   sot anba m'ap monte
       rencontre madan letan dlo nan je'l
       madan o pa kriye
       madan o konsole
       trop pembeche o zo

3rd verse   nan ravine nan m te ye m tap sekle
       zaboca'm tombe m fe pert o
       van passe yon alle
       syclon passe deux alle
       voye rele chef seksyon m fe pert o

4th verse   m se torro m pap mourri mal san pale
       m se torro m pap mourri mal san pale
       deja torro deja m pap mourri mal o san pale

5th verse   sosyete desermite ou se mamam mwen
       anba paradis si la mete'm a la place o
       juda yo la yo la y'ap pale sou do'm
       yo pale sou do'm yo di m'ap fe lera
       si'm fe lera se pou'm enterre mamam mwen
       m se zoizo nan bwa m'ap vole
       fo'm jwen yon branch yon jou po'm repoze mwen

chorus    pa ka fe la loz
       rele yo rele yo
       pa ka fe laloz

a belated happy new year to all

richard morse