[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

#2898: Re: Translation help (fwd)
From:pastore@verinet.com


[Please reply directly to address above and not to list]
>
>Hello!
>
>I am a nurse and I am trying to translate the Kreyole from the Fanmi An
Sante book so that I can make a laminated card to hand out to the people of
Petit Trou when we return there. I especially need to know the
measurements that are referenced so that I can verify the proportions:
>
>				Sewon Oral     (Serum Oral)
>
>Sewom oral se yon pwodui tou pare. Li se yon bon remed pou moun ki gen
dyare Suiv direksyon sou sache pou fe-l'.
>
>SONJE: Sewom Oral pa kapab domi! Fe-l' chak jou nef. Pa Kite-l' domi!
>
> *** Ki kantite Sewom sa-a nou dwe bay timoun nan?***
>
>*Si timoun nan poko gen 1 an, se pou ba li yon demi gode Sewom chak fwa
li poupou dlo.
>
>*Si timoun nan gen plis ke 1 an, se pou ba li yon gode Sewom chak fwa li
poupou dlo.
>
>*Granmoun kapab bwe 2 gode Sewom Oral chak fwa yo poupou dlo.
>
>Thank you so much!
>
>Pam Pastore, RN
>Fort Collins, CO
>
>Pastore@verinet.com
>
Pleast reply directly to address above and not to the list
>